sasha bojko

 1. CONDENSED trailer from Kateryna Gornostai on Vimeo.

  Ukrainian short film 
  Wiz-Art
  Starring
  Illya Maksymenko, Oles Maksymenko, Olha Zhyyanova, Oleh Sikyrynskyi
  Directed by Kateryna Gornostai
  Written by Kateryna Gornostai, Dmytro Krasnyi 
  Film editing by Victor Onysko and Kateryna Gornostai
  Cinematography Sasha Bojko
  Sound supervisor Roman Siruk
  Boom operator Karina Rezhevska
  Сolor grading by Maryna Tkachenko
  Set decoration and Costume design by Olga Gaidash
  Organized by Victoriia Khomenko, Olha Reiter, Zhanna Ozirna
  First AD Iryna KogutBuilt with Berta.me